Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 99 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
1253 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
1113 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
805 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
1221 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
2031 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
1009 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
1332 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
1065 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
678 views - Jun 27, 2015
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
1039 views - Jul 1, 2015
0:35
by vipleyo Business Technology
893 views - Jun 27, 2015
by VipleyoMain tasdest titlesdfsdf
22 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
980 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
920 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
75 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
1072 views - Jun 28, 2015
by VipleyoMain The New Mercedes
95 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
802 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
68 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
1445 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
1013 views - Jul 1, 2015
1:00
by vadim_test Rachell Flores
161 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
836 views - Jun 28, 2015
2:47
by vipleyo Best coffee
927 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
872 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
1008 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
1112 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
858 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
1091 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
961 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
784 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
967 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
1214 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
1270 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
1019 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
69 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
11211 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
890 views - Jun 27, 2015