Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 522 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
4889 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
4201 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
4166 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
4214 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
5196 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
3701 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
3612 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
3305 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
2968 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Stitch.net /fan
362 views - Nov 19, 2019
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
403 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
3200 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
331 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
3162 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
350 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
835 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
3331 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
3188 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
461 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
3234 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
890 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
3237 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
456 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
3802 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
3192 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
518 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
3091 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
337 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
3285 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
2901 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
3256 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
3329 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
3122 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
3072 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
2983 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
3155 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
3084 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
3427 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
3699 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
3026 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
402 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
14432 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
5856 views - Jun 27, 2015