Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 228 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
2140 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
1840 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
1573 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
1983 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
2847 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
1743 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
2064 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
1763 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
1359 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
163 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
1722 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
68 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
1595 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
77 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
245 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
1632 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
1634 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
178 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
1780 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
319 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
1457 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
160 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
2228 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
1687 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
247 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
1522 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
65 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
1627 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
1476 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
1705 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
1816 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
1524 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
1706 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
1579 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
1424 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
1578 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
1826 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
1935 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
1584 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
146 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
12578 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
1563 views - Jun 27, 2015