Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 195 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
1789 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
1515 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
1242 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
1666 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
2499 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
1407 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
1748 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
1459 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
1051 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
143 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
1401 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
46 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
1275 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
54 views - Jun 15, 2018
by vadim_test tasdest titlesdfsdf
127 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
1343 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
1332 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
157 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
1467 views - Jun 28, 2015
by vadim_test The New Mercedes
188 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
1145 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
144 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
1931 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
1382 views - Jul 1, 2015
1:00
by vadim_test Rachell Flores
227 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
1213 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
51 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
1312 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
1182 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
1405 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
1516 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
1238 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
1423 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
1292 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
1121 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
1295 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
1515 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
1641 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
1290 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
120 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
12261 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
1271 views - Jun 27, 2015