Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 16, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 742 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
5683 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
4906 views - Jul 1, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
4949 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
5034 views - Jun 28, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
6188 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
4433 views - Jun 29, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
4328 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
4025 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
3734 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Stitch.net /fan
584 views - Nov 19, 2019
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
629 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
3920 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
536 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
3711 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
599 views - Jun 16, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
1014 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
3906 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
3723 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
674 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
3771 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
1036 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
3828 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
703 views - May 12, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
4350 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
3727 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
733 views - Jul 20, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
3587 views - Jun 29, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
588 views - Jul 14, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
3824 views - Jun 29, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
3428 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
3869 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
3827 views - Jun 21, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
3650 views - Jun 27, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
3602 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
3474 views - Jun 28, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
3682 views - Jun 29, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
3757 views - Jun 28, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
3991 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
4382 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
3562 views - Jun 29, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
572 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
14954 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
6363 views - Jun 27, 2015