Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 468 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
4279 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
3760 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
3655 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
3697 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
4535 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
3306 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
3483 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
3111 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
2720 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Stitch.net /fan
304 views - Nov 19, 2019
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
358 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
3062 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
274 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
2986 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
295 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
800 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
3066 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
3017 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
402 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
3095 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
848 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
2961 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
396 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
3623 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
2958 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
470 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
2867 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
276 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
3057 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
2766 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
3013 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
3196 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
2834 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
2943 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
2862 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
2902 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
2932 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
3201 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
3468 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
2826 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
359 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
14182 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
5637 views - Jun 27, 2015