Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 111 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
1306 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
1127 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
841 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
1250 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
2062 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
1028 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
1347 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
1087 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
694 views - Jun 27, 2015
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
1053 views - Jul 1, 2015
0:35
by vipleyo Business Technology
909 views - Jun 27, 2015
by VipleyoMain tasdest titlesdfsdf
32 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
993 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
946 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
84 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
1089 views - Jun 28, 2015
by VipleyoMain The New Mercedes
105 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
811 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
75 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
1493 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
1026 views - Jul 1, 2015
1:00
by vadim_test Rachell Flores
169 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
867 views - Jun 28, 2015
2:47
by vipleyo Best coffee
943 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
887 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
1024 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
1130 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
880 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
1108 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
972 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
794 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
981 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
1231 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
1284 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
1026 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
72 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
11378 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
919 views - Jun 27, 2015