Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 16, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 699 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
5498 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
4753 views - Jul 1, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
4784 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
4848 views - Jun 28, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
5941 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
4287 views - Jun 29, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
4174 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
3871 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
3573 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Stitch.net /fan
525 views - Nov 19, 2019
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
570 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
3772 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
494 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
3596 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
554 views - Jun 16, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
979 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
3780 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
3614 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
631 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
3663 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
1011 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
3720 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
644 views - May 12, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
4239 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
3638 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
695 views - Jul 20, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
3497 views - Jun 29, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
529 views - Jul 14, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
3718 views - Jun 29, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
3321 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
3751 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
3727 views - Jun 21, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
3561 views - Jun 27, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
3500 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
3391 views - Jun 28, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
3587 views - Jun 29, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
3612 views - Jun 28, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
3900 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
4220 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
3471 views - Jun 29, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
529 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
14860 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
6264 views - Jun 27, 2015