Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 252 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
2658 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
2319 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
2057 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
2432 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
3384 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
2224 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
2536 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
2221 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
1829 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
182 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
2155 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
84 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
2065 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
98 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
445 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
2150 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
2116 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
207 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
2226 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
524 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
1920 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
181 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
2724 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
2117 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
261 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
1989 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
84 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
2125 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
1911 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
2189 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
2312 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
1980 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
2146 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
2065 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
1892 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
2107 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
2314 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
2465 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
2019 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
172 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
13193 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
2024 views - Jun 27, 2015