Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 196 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
1791 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
1517 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
1244 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
1670 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
2500 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
1409 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
1751 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
1460 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
1052 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
143 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
1404 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
47 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
1278 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
55 views - Jun 15, 2018
by vadim_test tasdest titlesdfsdf
127 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
1345 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
1334 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
158 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
1468 views - Jun 28, 2015
by vadim_test The New Mercedes
189 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
1148 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
145 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
1932 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
1384 views - Jul 1, 2015
1:00
by vadim_test Rachell Flores
227 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
1215 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
51 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
1313 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
1183 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
1407 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
1518 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
1239 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
1425 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
1294 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
1123 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
1297 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
1519 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
1644 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
1291 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
121 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
12262 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
1276 views - Jun 27, 2015