Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 243 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
2452 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
2137 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
1874 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
2259 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
3184 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
2041 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
2351 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
2053 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
1638 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
174 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
1986 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
78 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
1867 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
87 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
375 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
1960 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
1935 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
191 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
2047 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
452 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
1742 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
171 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
2533 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
1952 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
254 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
1813 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
71 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
1930 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
1743 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
2009 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
2121 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
1809 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
1989 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
1875 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
1704 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
1916 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
2132 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
2255 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
1849 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
160 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
12937 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
1853 views - Jun 27, 2015