Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 669 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
5409 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
4668 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
4692 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
4754 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
5807 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
4200 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
4087 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
3786 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
3489 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Stitch.net /fan
503 views - Nov 19, 2019
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
541 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
3683 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
470 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
3523 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
498 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
962 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
3708 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
3539 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
602 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
3586 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
998 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
3647 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
616 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
4155 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
3562 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
670 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
3434 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
502 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
3631 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
3252 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
3665 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
3645 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
3485 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
3428 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
3322 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
3511 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
3519 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
3816 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
4125 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
3406 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
513 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
14791 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
6190 views - Jun 27, 2015