Tan Hiep Phat Using Aseptic Technology Safety and Contamination

Published: Apr 15, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 79 Link: http://www.thp.com.vn

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Ms Phoung - the Deputy CEO of Tan Hiep Phat explains the importance of state of the art technology across their four factories in Vietnam. All Tan Heip Phat beverage group products are bottled using aseptic technology which means Vietnamese National Brands such as Number 1 Energy Drink and Dr. Thanh Herbal Tea are manufactured in the most sterile environment possible. Tân Hiệp Phát: Phó Tổng Giám đốc của Tân Hiệp Phát giải thích tầm quan trọng của công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trên cả bốn nhà máy của THP ở Việt Nam. Tất cả các sản phẩm được đóng chai sử dụng công nghệ Aseptic. Như vậy, các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam như Nước tăng lực Number 1 và Trà thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Facebook: https://www.facebook.com/tapdoantanhiepphat/ Google+: https://plus.google.com/+tanhiepphat YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/mediathp

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
1193 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
1104 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
755 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
1194 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
1984 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
985 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
1310 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
1037 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
659 views - Jun 27, 2015
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
1014 views - Jul 1, 2015
0:35
by vipleyo Business Technology
877 views - Jun 27, 2015
by VipleyoMain tasdest titlesdfsdf
15 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
961 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
898 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
62 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
1045 views - Jun 28, 2015
by VipleyoMain The New Mercedes
83 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
792 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
58 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
1400 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
1002 views - Jul 1, 2015
1:00
by vadim_test Rachell Flores
152 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
821 views - Jun 28, 2015
2:47
by vipleyo Best coffee
904 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
859 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
994 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
1095 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
834 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
1077 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
941 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
773 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
953 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
1205 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
1250 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
993 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
63 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
11136 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
869 views - Jun 27, 2015