Tân Hiệp Phát - Tập luyện và thành tích

Published: May 6, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 193 Link: http://thp.com.vn/

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Thanh Vũ, Đại sứ Thương hiệu mới của Nước tăng lực Number 1 chia sẻ với chúng ta về một số thành tích của cô cho đến nay, trong đó có cuộc thi chạy bền 250 km ở Sa Mạc Atacama, Chile. Cô cũng nói về lịch tập luyện khắc nghiệt của mình hiện tại kéo dài 12 giờ một ngày với chiếc balo 10kg trên lưng. Thanh hy vọng sẽ trở thành người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên chinh phục 1000km qua bốn sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Tan Hiep Phat: Thanh Vu, the new Brand Ambassador for Number 1 Energy Drink talks us though some of her achievements to date including the 250 kilometre race in Atacama in Chile. She also explains her grueling training schedule which currently includes 12 hours a day carrying a 10kg backback. Thanh is hoping to be the first South East Asian woman to have run 1000km through four of the toughest deserts in the world. Website: http://thp.com.vn/

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
2141 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
1842 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
1575 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
1984 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
2849 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
1745 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
2066 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
1764 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
1360 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
163 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
1725 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
68 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
1596 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
77 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
247 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
1633 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
1635 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
178 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
1782 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
321 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
1459 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
161 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
2229 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
1688 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
247 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
1524 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
65 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
1628 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
1477 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
1706 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
1818 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
1525 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
1708 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
1581 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
1425 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
1579 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
1828 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
1937 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
1585 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
147 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
12579 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
1564 views - Jun 27, 2015