Tân Hiệp Phát - Tập luyện và thành tích

Published: May 6, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 210 Link: http://thp.com.vn/

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Thanh Vũ, Đại sứ Thương hiệu mới của Nước tăng lực Number 1 chia sẻ với chúng ta về một số thành tích của cô cho đến nay, trong đó có cuộc thi chạy bền 250 km ở Sa Mạc Atacama, Chile. Cô cũng nói về lịch tập luyện khắc nghiệt của mình hiện tại kéo dài 12 giờ một ngày với chiếc balo 10kg trên lưng. Thanh hy vọng sẽ trở thành người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên chinh phục 1000km qua bốn sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Tan Hiep Phat: Thanh Vu, the new Brand Ambassador for Number 1 Energy Drink talks us though some of her achievements to date including the 250 kilometre race in Atacama in Chile. She also explains her grueling training schedule which currently includes 12 hours a day carrying a 10kg backback. Thanh is hoping to be the first South East Asian woman to have run 1000km through four of the toughest deserts in the world. Website: http://thp.com.vn/

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
2657 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
2319 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
2057 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
2431 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
3383 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
2224 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
2535 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
2220 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
1828 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
182 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
2155 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
83 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
2065 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
98 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
445 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
2149 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
2115 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
207 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
2226 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
524 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
1919 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
180 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
2723 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
2116 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
261 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
1989 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
83 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
2124 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
1910 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
2188 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
2311 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
1979 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
2145 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
2065 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
1892 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
2107 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
2314 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
2465 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
2019 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
172 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
13192 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
2023 views - Jun 27, 2015