Tân Hiệp Phát - Tập luyện và thành tích

Published: May 6, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 83 Link: http://thp.com.vn/

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Thanh Vũ, Đại sứ Thương hiệu mới của Nước tăng lực Number 1 chia sẻ với chúng ta về một số thành tích của cô cho đến nay, trong đó có cuộc thi chạy bền 250 km ở Sa Mạc Atacama, Chile. Cô cũng nói về lịch tập luyện khắc nghiệt của mình hiện tại kéo dài 12 giờ một ngày với chiếc balo 10kg trên lưng. Thanh hy vọng sẽ trở thành người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên chinh phục 1000km qua bốn sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Tan Hiep Phat: Thanh Vu, the new Brand Ambassador for Number 1 Energy Drink talks us though some of her achievements to date including the 250 kilometre race in Atacama in Chile. She also explains her grueling training schedule which currently includes 12 hours a day carrying a 10kg backback. Thanh is hoping to be the first South East Asian woman to have run 1000km through four of the toughest deserts in the world. Website: http://thp.com.vn/

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
4061 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
3545 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
3438 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
3432 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
4408 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
3182 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
3390 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
3015 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
2636 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Stitch.net /fan
275 views - Nov 19, 2019
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
336 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
2972 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
245 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
2889 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
263 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
778 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
2983 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
2921 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
375 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
3011 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
827 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
2808 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
372 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
3524 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
2886 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
441 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
2755 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
251 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
2979 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
2686 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
2933 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
3094 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
2746 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
2858 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
2783 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
2749 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
2842 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
3123 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
3350 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
2743 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
334 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
14103 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
5432 views - Jun 27, 2015