Tân Hiệp Phát - Tập luyện và thành tích

Published: May 6, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 230 Link: http://thp.com.vn/

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Thanh Vũ, Đại sứ Thương hiệu mới của Nước tăng lực Number 1 chia sẻ với chúng ta về một số thành tích của cô cho đến nay, trong đó có cuộc thi chạy bền 250 km ở Sa Mạc Atacama, Chile. Cô cũng nói về lịch tập luyện khắc nghiệt của mình hiện tại kéo dài 12 giờ một ngày với chiếc balo 10kg trên lưng. Thanh hy vọng sẽ trở thành người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên chinh phục 1000km qua bốn sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Tan Hiep Phat: Thanh Vu, the new Brand Ambassador for Number 1 Energy Drink talks us though some of her achievements to date including the 250 kilometre race in Atacama in Chile. She also explains her grueling training schedule which currently includes 12 hours a day carrying a 10kg backback. Thanh is hoping to be the first South East Asian woman to have run 1000km through four of the toughest deserts in the world. Website: http://thp.com.vn/

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
2960 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
2537 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
2284 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
2632 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
3577 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
2425 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
2726 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
2405 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
2016 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Stitch.net /fan
37 views - Nov 19, 2019
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
204 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
2353 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
104 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
2260 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
118 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
537 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
2351 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
2301 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
235 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
2425 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
619 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
2112 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
208 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
2931 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
2292 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
296 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
2174 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
105 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
2310 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
2116 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
2382 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
2518 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
2172 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
2323 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
2252 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
2095 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
2287 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
2508 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
2676 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
2204 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
188 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
13453 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
2214 views - Jun 27, 2015