Tân Hiệp Phát - Tập luyện và thành tích

Published: May 6, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 230 Link: http://thp.com.vn/

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Thanh Vũ, Đại sứ Thương hiệu mới của Nước tăng lực Number 1 chia sẻ với chúng ta về một số thành tích của cô cho đến nay, trong đó có cuộc thi chạy bền 250 km ở Sa Mạc Atacama, Chile. Cô cũng nói về lịch tập luyện khắc nghiệt của mình hiện tại kéo dài 12 giờ một ngày với chiếc balo 10kg trên lưng. Thanh hy vọng sẽ trở thành người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên chinh phục 1000km qua bốn sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Tan Hiep Phat: Thanh Vu, the new Brand Ambassador for Number 1 Energy Drink talks us though some of her achievements to date including the 250 kilometre race in Atacama in Chile. She also explains her grueling training schedule which currently includes 12 hours a day carrying a 10kg backback. Thanh is hoping to be the first South East Asian woman to have run 1000km through four of the toughest deserts in the world. Website: http://thp.com.vn/

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
5171 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
4461 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
4451 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
4489 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
5504 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
3956 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
3847 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
3566 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
3269 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Stitch.net /fan
427 views - Nov 19, 2019
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
471 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
3435 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
400 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
3355 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
417 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
908 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
3554 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
3382 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
530 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
3416 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
948 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
3482 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
527 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
3989 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
3393 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
584 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
3291 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
403 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
3471 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
3097 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
3457 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
3515 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
3320 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
3264 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
3158 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
3346 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
3314 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
3629 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
3897 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
3244 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
459 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
14644 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
6028 views - Jun 27, 2015