Tân Hiệp Phát - Tập luyện và thành tích

Published: May 6, 2016 Category: General Age Limit: 8+ Views: 122 Link: http://thp.com.vn/

Not yet rated Login to rate. Login to add to favorites. State: Texas

Tan Hiep Phat: Thanh Vũ, Đại sứ Thương hiệu mới của Nước tăng lực Number 1 chia sẻ với chúng ta về một số thành tích của cô cho đến nay, trong đó có cuộc thi chạy bền 250 km ở Sa Mạc Atacama, Chile. Cô cũng nói về lịch tập luyện khắc nghiệt của mình hiện tại kéo dài 12 giờ một ngày với chiếc balo 10kg trên lưng. Thanh hy vọng sẽ trở thành người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên chinh phục 1000km qua bốn sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Tan Hiep Phat: Thanh Vu, the new Brand Ambassador for Number 1 Energy Drink talks us though some of her achievements to date including the 250 kilometre race in Atacama in Chile. She also explains her grueling training schedule which currently includes 12 hours a day carrying a 10kg backback. Thanh is hoping to be the first South East Asian woman to have run 1000km through four of the toughest deserts in the world. Website: http://thp.com.vn/

Related videos Comments Report Share
Close Ads
0:33
by vipleyo Acne Resolved
4479 views - Jul 1, 2015
2:06
by vipleyo L'Oreal Passion
3907 views - Jun 30, 2015
2:14
by vipleyo marriott Hotels
3802 views - Jun 28, 2015
3:00
by vipleyo Vist Kenya Tourism
3884 views - Jun 27, 2015
1:04
by vipleyo Informantion Management
4688 views - Jun 27, 2015
3:03
by vipleyo Internet Money
3380 views - Jun 28, 2015
1:01
by vipleyo Car Transmission
3526 views - Jun 27, 2015
1:17
by vipleyo Hair Styling
3169 views - Jun 27, 2015
1:28
by vipleyo Construction Carpentry
2814 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby Stitch.net /fan
324 views - Nov 19, 2019
by ronaldpdansby Best Web Hosting 2017
375 views - Jan 11, 2017
2:47
by vipleyo Driving Up Sales
3106 views - Jul 1, 2015
by ronaldpdansby Prison To Fame
295 views - Oct 20, 2018
0:35
by vipleyo Business Technology
3040 views - Jun 27, 2015
by isaac King of Queens - Cat Calls
315 views - Jun 15, 2018
by Anonymous tasdest titlesdfsdf
812 views - Mar 28, 2017
7:30
by vipleyo Believe The Message
3151 views - Jun 28, 2015
2:08
by vipleyo Own a Business
3092 views - Jun 27, 2015
by ronaldpdansby PopUp Tent
423 views - Apr 14, 2016
1:27
by vipleyo Disney Cruise Special
3143 views - Jun 28, 2015
by Anonymous The New Mercedes
863 views - Jul 2, 2016
2:01
by vipleyo Built to last
3056 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby Secrets of WAOFP
417 views - May 11, 2016
1:48
by vipleyo Mobile Conferencing
3700 views - Jun 27, 2015
1:03
by vipleyo Making Money
3013 views - Jul 1, 2015
1:00
by Anonymous Rachell Flores
486 views - Jul 19, 2015
2:34
by vipleyo Capital One
2948 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby No More Bad Secrets
297 views - Jul 13, 2018
2:47
by vipleyo Best coffee
3143 views - Jun 28, 2015
3:23
by vipleyo Lean Management
2812 views - Jun 27, 2015
1:45
by vipleyo Folica Hair Care
3100 views - Jun 27, 2015
7:39
by vipleyo Best cycling products
3241 views - Jun 20, 2015
7:24
by vipleyo Immediate Annuities
2936 views - Jun 26, 2015
2:00
by vipleyo Start Earning Today
2986 views - Jun 27, 2015
6:28
by vipleyo Apple Watch
2903 views - Jun 27, 2015
2:31
by vipleyo Terminator Genisys
2972 views - Jun 28, 2015
1:50
by vipleyo CDL Jobs
2989 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Looking for a career?
3279 views - Jun 27, 2015
0:30
by vipleyo Doritos
3542 views - Jul 4, 2015
2:59
by vipleyo Fly Quatar Airways
2887 views - Jun 28, 2015
by ronaldpdansby www.PayPerVids.com
372 views - Aug 31, 2016
1:52
by vipleyo PPC Advertising
14260 views - Jul 1, 2015
3:13
by vipleyo Life Insurance
5715 views - Jun 27, 2015